Wykonanie robót poinstalacyjnych w zakresie przygotowania i malowania ścian i sufitów w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorska 73" w Warszawie

» Opis zapytania

Zakres prac obejmuje:
- Uzupełnienie tynków
- Opalenie lamperii
- Zdarcie istniejących powłok malarskich
- Przetarcie istniejących tynków ścian i sufitów
- Malowanie ścian farbami lateksowymi
- Malowanie sufitów farbami emulsyjnymi lub kredowymi
- Lakierowanie ścian do wysokości 1,5 m lakierem
- Obsadzenie narożników na wystające naroża ścian
- Sprzątanie po robotach malarskich
W trakcie realizacji zadania obowiązywała będzie Klauzula społeczna:
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r.- Kodeks Pracy (Dz.U. 2018 poz.108 ze zm.) dalej k.p., osób do wykonywania czynności polegających na wykonywaniu pomocniczych robót budowlanych związanych z wykonaniem robót malarskich, montażowych, porządkowych oraz związanych z zabezpieczeniem BHP.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.11.2020 | 09:30


» Lokalizacja

Rakowiecka 25/27
Warszawa 02-517
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów
Rakowiecka 25/27
Warszawa 02-517
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się