Zakup wiertarki ortopedycznej, detektora cyfrowego oraz aparatu do dekontaminacji pomieszczeń dla SPZOZ w Krotoszynie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup:
a) Wiertarki ortopedycznej w ilości sztuk 1, której szczegółowy opis zawiera załącznik nr 7 - pakiet nr 1 – wiertarka ortopedyczna,
b) Detektora cyfrowego w ilości sztuk 1 , którego szczegółowy opis zawiera załącznik nr 8 – pakiet nr 2 – detektor cyfrowy,
c) Aparatu do dekontaminacji w ilości sztuk 1 , którego szczegółowy opis zawiera załącznik nr 9 – pakiet nr 3 – aparat do dekontaminacji.
2. Realizacja zamówienia obejmuje:
a. dostarczenie wymienionych w pkt. 1 a-c wyrobów do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w umowie..
b. Przeszkolenie personelu medycznego Zamawiającego w zakresie jego obsługi i racjonalnej eksploatacji,
c. dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej,
d. udzielenie gwarancji na dostarczone urządzenia zgodnie z warunkami zawartymi w załączniku nr 6 – warunki gwarancji do SIWZ ,
e. przekazanie urządzenia do użytkowania na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego podpisanego przez obie strony, który będzie podstawą do wystawienia faktury VAT.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.10.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Młyńska 2
Krotoszyn 63-700
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Młyńska 2
Krotoszyn 63-700
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się