Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 670 Osowiec – Suchowola – Nowy Dwór – Granica Państwa na odcinkach: Odcinek I od km 38+958 od km 40+000; Odcinek II od km 43+300 do km 43+987; Odcinek III od km 49+096 do km 49+765.

» Opis zapytania

Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 670 Osowiec – Suchowola – Nowy Dwór – Granica Państwa na odcinkach: Odcinek I od km 38+958 od km 40+000; Odcinek II od km 43+300 do km 43+987; Odcinek III od km 49+096 do km 49+765.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.11.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Elewatorska 6
Białystok 15-620
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
ul. Elewatorska 6
Białystok 15-620
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się