Sąsiedzkie podwórko na Nowej Pradze – strefa sportowo-rekreacyjna

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wszelkich robót budowlanych i prac niezbędnych do wybudowania infrastruktury rekreacyjnej i prac związanych z zagospodarowaniem terenu zieleni wraz z 12 miesięczną pielęgnacją posadzonego materiału roślinnego. Prace realizowane będą na działkach ewidencyjnych nr 20/3, 27/4, 27/5, 29/2 z obrębu 4-13-04 i częściach działek ew. nr 20/1, 20/2, 27/6, 27/11 i 27/12 z obrębu 4-13-04 w kwartale ulic Strzelecka/Środkowa/Konopacka/Stalowa, dzielnica Praga-Północ w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. Sąsiedzkie podwórko na Nowej Pradze – strefa sportowo-rekreacyjna.
Szczegółowy opis zamówienia oraz zakres robót określa załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 2 do SIWZ, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiąca załącznik nr 3 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.11.2020 | 11:30


» Lokalizacja

Hoża 13a
Warszawa 00-528
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Hoża 13a
Warszawa 00-528
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się