Dostawa 30 notebooków

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
Dostawa 30 fabrycznie nowych, nieużywanych notebooków.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części:
Część I – dostawa 15 notebooków
Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1a do wzoru umowy, stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ.
Część II – dostawa 15 notebooków
Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1b do wzoru umowy, stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ.
3. Zamawiający wymaga zapewnienia minimum 60-miesięcznego okresu gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia.
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na jedną lub obie części.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

61-841 Poznań


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt, akcesoria komputerowe i części

» Dane nabywcy

Urząd Miasta Poznania
pl. Kolegiacki 17
61-841 Poznań
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się