Świadczenie usług fotokopiowania, drukowania oraz skanowania za pomocą urządzeń wielofunkcyjnych w Areszcie Śledczym w Szczecinie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie Zamawiającemu przez Wykonawcę usług, których efektem będzie zapewnienie w siedzibie Zamawiającego korzystania z Systemu Centralnego Wydruku. Usługa obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego 7 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych wraz z materiałami eksploatacyjnymi oraz papierem. Szczegóły dotyczące zamówienia określono w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. CPV – 79820000-8, 50300000-8, 30125120-8, 30125110-5, 48000000-8,30197630-1, 30232110-8, 30216110-0.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Kaszubska 28
Szczecin 70-952
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi poligraficzne

» Dane nabywcy

Areszt Śledczy
ul. Kaszubska 28
Szczecin 70-952
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się