Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących

» Opis zapytania

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załączniku nr 2 (OPZ) oraz Załączniku nr 2a (Formularz asortymentowo-cenowy) do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.10.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Dojazd 34
Poznań 60-631
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Akcesoria biurowe

» Dane nabywcy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego
Dojazd 34
Poznań 60-631
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się