„Budowa dróg gminnych w ul. Sypniewskiego w Puławach (droga nr 1 - 9KD, droga nr 2 - 8KD, 10KD, 12KD, 13KD, droga nr 3 - 11KD m, droga nr 4 – 1KDX) wraz z budową kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego oraz budową oświetlenia ulicznego”.

» Opis zapytania

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:

• Budowa dróg w m. Puławy. Odcinki nr 1 drogi 9KD (od km 0+ 009,70 do km 0+ 116,74) - dł 107 m, odcinek nr 2 - 8 KD, 10KD, 12KD, 13KD ( od km 0 + 000,00 do km 0 + 351,60) - dł. 352 m, odcinek Nr 3 - 11KD ( od km 0 +006,00 do km 0+064,05) dł. 58m, odcinek Nr 4 – 1KDX (od km 0 +006,00 do km 0+102,86) dł. 97m,) o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm, chodnika z kostki betonowej gr. 6cm, wjazdy z kostki betonowej gr. 8cm oraz wykonanie trawników.

• Budowa kanalizacji deszczowej z rur PCV-U ø500 i ø315, Wpusty i przyłącza do wpustów z rur Ø200 wraz z wpustami krawężnikowo-jezdniowymi klasy D400, studzienki rewizyjne z kręgów żelbetowych DN1200.

• Budowa kanału technologicznego w tym:
 kanał technologiczny moduł KTu w postaci:
 1 x rury typu DVK 110/7.5,
 3 x rur osłonowych typu OPTO 40/3.7,
 1 x prefabrykowana wiązka mikrorur o średnicy 40 mm,
 kanalizacja przyłączeniowa KTps w postaci:
 1 x prefabrykowana wiązka mikrorur o średnicy 40 mm,
 Studnie kablowe SKR-1

• Budowa oświetlenia drogowego w zakres, który wchodzi, ustawienie słupów oświetleniowych aluminiowe, anodowane, z wysięgnikiem z oprawami oświetleniowymi LED, budowa szafki oświetleniowej, zasilanej ze złącza.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Skowieszyńska 51
Puławy 24-100
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Zarząd Dróg Miejskich
ul. Skowieszyńska 51
Puławy 24-100
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się