Zakup respiratora z wyposażeniem dla Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia
1.1 Rodzaj zamówienia: dostawa
1.2 Przedmiot zamówienia: Zakup respiratora z wyposażeniem dla Szpitala Chorób Płuc
w Orzeszu.
1.2.1 Przedmiotem zamówienia jest zakup 1 respiratora wraz z 5 obwodami podwójnymi do wentylacji inwazyjnej, 10 obwodami pojedynczymi do wentylacji nieinwazyjnej, 2 adapterami portu wydechowego do obwodu podwójnego i 6 maskami do nieinwazyjnej wentylacji dla Szpitala
Chorób Płuc w Orzeszu w asortymencie określonym szczegółowo w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
1.2.2 Wymagane parametry techniczno-użytkowe, wymagane warunki w zakresie gwarancji, szkoleń określa Załącznik Nr 1 do SIWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.
Wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt dostarczyć urządzenie do siedziby Zamawiającego, dokonać instalacji, przeszkolić personel Zamawiającego w zakresie właściwej obsługi, przedłożyć w dniu dostawy karty gwarancyjne i instrukcję obsługi w języku polskim.
1.2.3 Okres gwarancji Wykonawca określa w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ i załączniku nr 1 do SIWZ (nie krócej jednak niż 24 miesiące od daty protokolarnego odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego).
1.2.4 Termin dostawy Wykonawca określa w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ i załączniku nr 1 do SIWZ (nie dłużej niż 21 dni kalendarzowych).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Gliwicka 20
Orzesze 43-180
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Szpital Chorób Płuc Orzesze
Gliwicka 20
Orzesze 43-180
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się