Wykonanie c.o. w budynku Remizo-świetlicy oraz filii szkoły w m. Zabłotce

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z Wykonaniem
c.o. w budynku Remizo-Świetlicy oraz Filii Szkoły w miejscowości Zabłotce
1) Zakres przedmiotowy robót budowlanych w budynku Remizo-Świetlicy obejmuje:
a) instalacja wewnętrzna wody;
b) instalacja wewnętrzna kanalizacji sanitarnej;
c) instalacja centralnego ogrzewania;
d) technologia kotłowni;
e) wewnętrzna instalacja gazu;
f) odprowadzenie spalin

oraz Filii budynku Szkoły w Zabłotcach zakres robót obejmuje:
a) instalacja wewnętrzna wody;
b) instalacja wewnętrzna kanalizacji sanitarnej;
c) instalacja centralnego ogrzewania;
d) technologia kotłowni;
e) wewnętrzna instalacja gazu;
f) odprowadzenie spalin;
g) instalacja elektryczna
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w n/w dokumentach:
1) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych;
2) przedmiar robót,
3) projekcie umowy wraz z załącznikami.
Stanowiące załącznik Nr 1(1A-1D) do SIWZ (dokumentacja techniczna).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.12.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Lwowska 38
Radymno 37-550
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Gmina Radymno
ul. Lwowska 38
Radymno 37-550
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się