„Dostawa tabletów dla uczniów w ramach programu Zdalna Szkoła +”

» Opis zapytania

Zakres zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowych, nieużywanych 39 jednakowych tabletów do zdalnej nauki dla uczniów 3 szkół podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Żabia Wola. Sprzęt powinien być dostarczony Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach producenta wraz z dokumentami gwarancyjnymi i instrukcją w języku polskim.
Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu, będącego przedmiotem zamówienia na własny koszt do Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Głowna 3, 96-321 Żabia Wola. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Główna 3
Żabia Wola 96-321
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt, akcesoria komputerowe i części

» Dane nabywcy

Gmina Żabia Wola
ul. Główna 3
Żabia Wola 96-321
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się