Wykonanie elementów konstrukcji jazu kozłowo-iglicowego Ujście Nysy

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa elementów konstrukcji jazu kozłowo-iglicowego Ujście Nysy.

Zakres rzeczowy przedmiotowej usługi obejmuje wykonanie i uzbrojenie płyt oraz kozłów jazowych – 5 kpl:

1) Płyty kozłów jazowych – wykonane są na podstawie ceowników 200
o dł. 4200 mm, pokrytych płytą z blachy ryflowanej o grubości 6 mm
o wymiarach 800 x 4200 mm – 5 szt.

Płytę należy wyposażyć w gniazda łożyskowania o średnicy wewnętrznej fi 35 pod wałek nośny i fi 30 mm kozła. Na poszyciu płyty przyspawać zasuwki zabezpieczające w ilości dwóch sztuk na płytę wraz ogranicznikami. Od strony bocznej płyty wspawać ucho łańcucha o otworze fi 32 służące do montażu i demontażu jazu. Natomiast od strony czołowej wody górnej płyta musi posiadać rury wsporcze iglic, wykonanych z rury grubościennej śr. zewn. 80 mm i dł. 4200 mm – odsunięte od płyty na czterech wspornikach nośnych. Dodatkowo płytę jazową wyposażyć
w blachę osłonową na zawiasie mocowania łańcucha płyty. Do płyty zamontować łańcuch ogniwowy 18 x 64mm o długości 7,10 mb zakończonego dużym ogniwem chwytnym.
Wykonane elementy zabezpieczyć antykorozyjnie i pokryć powłokami chemoutwardzalnymi.

2) Łańcuch ogniskowy – 18 x 64mm o długości 7,10 mb zakończonego dużym ogniwem chwytnym – 10 szt.
Pięć łańcuchów ogniskowych należy zamontować do płyty jazowej, a pozostałe pięć łańcuchów stanowić będzie zapas w przypadku zerwania i utonięcia w rzece.

3) Kozły jazowe – 5 szt. – należy wykonać na konstrukcji nośnej
z ceowników 100x50x8 o wzmocnionej konstrukcji.
Wysokość 3514 mm, szerokość (dół kozła - podstawa) 2049 mm, szerokość (góra kozła) 1204 mm. Załączono rysunek wersji pierwotnej, gdzie elementy kozła były nitowane - obecnie wykonać metodą spawania. Kozioł wyposażyć w oś wału mocowania płyty z wałka fi 30 i długości 1200 mm, zakończonych po obu stronach gwintami. Na konstrukcję kozła wspawać okucia technologiczne wg załączonych na rysunkach. Wymiar dolny podstawy kozła musi być zachowany wg rys. gniazd podstawy mocująco-montażowej. Dodatkowo każdy kozioł winien być wyposażony w sworzeń zabezpieczający montażowy z wałka fi 60 i długości całkowitej 190 mm. Wykonane elementy zabezpieczyć antykorozyjnie i pokryć powłokami chemoutwardzalnymi. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia należy dokonać porównania między dostarczoną dokumentacją
a realnymi wymiarami kozłów i płyt zdeponowanych na budowli hydrotechnicznej Ujście Nysy.

4) Wykonane elementy konstrukcji jazu należy dostarczyć na Obiekt Hydrotechniczny Ujście Nysy znajdujący się w km 180,5 rzeki Odry
w m. Rybna.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.10.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Żelazna 59 A
Warszawa 00-848
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
Żelazna 59 A
Warszawa 00-848
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się