Świadczenie usług dostępowych SIP TRUNK w zakresie telefonii stacjonarnej wraz z serwisem - powtórzenie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: „Świadczenie usług dostępowych SIP TRUNK w zakresie telefonii stacjonarnej wraz z serwisem”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej w ogłoszeniu "specyfikacją".

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.10.2020 | 09:00


» Lokalizacja

plac Wszystkich Świętych 3-4
Kraków 31-004
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi internetowe i telefoniczne

» Dane nabywcy

Gmina Miejska Kraków, Urząd Miasta Krakowa, Oddział Zamówień Publicznych
plac Wszystkich Świętych 3-4
Kraków 31-004
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się