Sukcesywne dostawy papierosów

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy papierosów do siedziby Zamawiającego z przeznaczeniem do dalszej odsprzedaży.
Miejscem realizacji dostaw jest Stacja Paliw Zamawiającego zlokalizowana w Przemyślu przy ul. Lwowskiej 9. Wykonawca będzie realizował dostawy na koszt własny.
Asortyment objęty zamówieniem:
1) CHESTERFIELD 20 Blue 560 szt.;
2) CHESTERFIELD LineA Niebieskie 340 szt.;
3) CHESTERFIELD LineA Remix PF 20 szt.;
4) CHESTERFIELD ORIGINAL 130 szt.;
5) HEETS MARLBORO AMBER 70 szt.;
6) HEETS MARLBORO BLUE 60 szt.;
7) HEETS MARLBORO GREEN 40 szt.;
8) HEETS MARLBORO KELLY 20 szt.;
9) HEETS MARLBORO SIENNA 130 szt.;
10) HEETS MARLBORO TURQUOISE 40 szt.;
11) JAN III SOBIESKI Niebieski 810 szt.;
12) L&M 100 Link Blue 740 szt.;
13) L&M 100 Link Forward PF 360 szt.;
14) L&M Blue 2 300 szt.;
15) L&M Bright PF 350 szt.;
16) L&M Forward PF 330 szt.;
17) L&M Silver Label 370 szt.;
18) LD Blue 550 szt.;
19) LD Blue Slims 400 szt.;
20) LD Green Slims 70 szt.;
21) LD Pink Slims 280 szt.;
22) LD Red 40 szt.;
23) LUCKY STRIKE 22 Blue 80 szt.;
24) LUCKY STRIKE ADF Blue 380 szt.;
25) MARLBORO Gold 1 250 szt.;
26) MARLBORO Gold Soft 190 szt.;
27) MARLBORO KS Box 370 szt.;
28) MARLBORO Micro SSL 160 szt.;
29) MOCNE 20 120 szt.;
30) P&S 28 Czerwony 64 szt.;
31) P&S 28 Niebieski 88 szt.;
32) P&S Czerwony 350 szt.;
33) P&S Niebieski 470 szt.;
34) P&S SSL Niebieski 160 szt.;
35) PALL MALL Expression 200 szt.;
36) PALL MALL Flow Blue 620 szt.;
37) PALL MALL Flow Red 70 szt.;
38) PALL MALL LS Blue 540 szt.;
39) PALL MALL LS Purple 20 szt.;
40) ROTHMANS 100 Blue 1 250 szt.;
41) ROTHMANS 100 Red 1 050 szt.;
42) ROTHMANS KS Blue 3 350 szt.;
43) ROTHMANS KS Red 610 szt.;
44) ROTHMANS SS Blue 710 szt.;
45) WEST Silver 150 szt.;
46) WINSTON 100 Green b/m 140 szt.;
47) WINSTON Blue 1 700 szt.;
48) WINSTON Blue 100 1 250 szt.;
49) WINSTON Blue SL 720 szt.;
50) WINSTON Red 330 szt.;
51) WINSTON Red 100 640 szt.;

Zamawiający informuje, że podane wielkości zamówienia mają charakter szacunkowy, i zastrzega , że w trakcie realizacji umowy może w zależności od bieżących potrzeb dokonać zakupu mniejszej ilości towarów niż przewidziana, ale nie mniej niż na kwotę stanowiącą 50% wartości łącznej umowy. W przypadku zmniejszenia przez Zamawiającego całości dostaw, Wykonawca nie będzie rościł pretensji z tego tytułu i nie przysługują mu z tego tytułu żadne roszczenia cywilnoprawne.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.10.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Lwowska 9
Przemyśl 37-700
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Alkohole i produkty tytoniowe

» Dane nabywcy

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.
ul. Lwowska 9
Przemyśl 37-700
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się