„Dostawa urządzeń do mechanicznych zespoleń jelitowych i materiałów operacyjnych, elektrod, siatek przepuklinowych, taśm przy nietrzymaniu moczu, zestawów do operacji bariatrycznych do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa urządzeń do mechanicznych zespoleń jelitowych i materiałów operacyjnych, elektrod, siatek przepuklinowych, taśm przy nietrzymaniu
moczu, zestawów do operacji bariatrycznych przeznaczonych dla Bloku Operacyjnego SP ZOZ
Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie. Przedmiot zamówienia podzielony został na 20
pakietów: Pakiet 1-Kleszczyki; Pakiet 2-Klipsownice wielorazowe, klipsy; Pakiet 3-Ultradźwiękowe
narzędzia do preparowania; Pakiet 4-Osprzęt do noża harmonicznego; Pakiet 5-Worek laparoskopowy
1; Pakiet 6- Siatki przepuklinowe 1; Pakiet 7-Siatki przepuklinowe 2; Pakiet 8-Siatki przepuklinowe 3;Pakiet 9-Taśma przy nietrzymaniu moczu; Pakiet 10 - Worek laparoskopowy 2; Pakiet 11-Staplery,
jednorazowe ładunki 1; Pakiet 12-Zestaw do operacji bariatycznych; Pakiet 13-Staplery, jednorazowe
ładunki 2 ; Pakiet 14-Siatka, stapler; Pakiet 15-Trokar laparoskopowy; Pakiet 16- Elektrody do
neuromonitora w chirurgii tarczycy; Pakiet 17-Staplery, jednorazowe ładunki 3, Pakiet 18-Pisak skórny, Pakiet 19-Klipsy polimerowe, Pakiet 20-Elektroda neutralna dla dzieci. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja asortymentowo - cenowa stanowiąca załączniki nr 3.1 -
3.20 SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.10.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Chełmońskiego 28
Jaworzno 43-600
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
ul. Chełmońskiego 28
Jaworzno 43-600
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się