Zasyp wyrwy brzegowej na rzece Soła w km 21+200-21+350 w m. Hecznarowice, gm. Wilamowice, pow. bielski, woj. śląskie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z zasypem wyrwy brzegowej na rzece Soła km 21+200-21+350 w miejscowości Hecznarowice, gmina Wilamowice, powiat bielski, woj. śląskie”
Na przedmiotowym odcinku rzeka Soła jest rzeką nieuregulowaną, płynąc meandrującym korytem powodując liczne wyrwy. W wyniku wezbrania wód rzeki Soły w dniach 22-27.05.2019 r. został rozmyty wysoki lewy brzeg stwarzając bezpośrednie zagrożenie dla istniejących budowli oraz wału pp.
W związku z powyższą sytuacją istnieje pilna potrzeba wykonania prac zabezpieczających.
Planowane prace będą polegały na zasypie wyrwy brzegowej narzutem kamiennym łamanym o średnicy kam. D>0,8m na wyściółce faszynowej gr. 15cm.
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na obszarze naturze 2000, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie przyrody.

Szczegółowy zakres prac utrzymaniowych obejmuje:
- roboty pomiarowe 0,15km
- zasyp wyrwy materiałem żwirowym w ilości 6 000m3
- rozścielenie wyściółki z faszyny w ilości 750 m2
- zasyp wyrwy brzegowej narzutem kamiennym w ilości 1 275 m3

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Grzybowska 80/82
Warszawa 00-844
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Pozostałe prace budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Grzybowska 80/82
Warszawa 00-844
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się