Dostawa materiałów opatrunkowych dla SPZZOZ w Gryficach

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych dla SPZZOZ w Gryficach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem ilości stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Niechorska 27
Gryfice 72-300
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
ul. Niechorska 27
Gryfice 72-300
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się