Remont pustostanów lokali mieszkalnych w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy: lokal nr 1 w budynku przy ul. Dziupli 9, lokal nr 4 w budynku przy ul. Koziorożca 11, lokal nr 3 w budynku przy ul. Sabały 53B

» Opis zapytania

Zakres robót budowlanych obejmuje między innymi realizacje nw. robót:
• odbicie odparzonych tynków wewnętrznych,
• skasowanie zacieków i wykwitów na ścianach i sufitach,
• skucie glazury,
• rozebranie elementów zabudowy (pawlacze, szafy wnękowe) lub naprawa,
• rozebranie boazerii,
• rozbiórka ścian ( bez względu na rodzaj zastosowanego materiału)
• skucie nierówności betonu z posadzek
• zerwanie tapet i innych okładzin ściennych
• skucie nierówności betonu z posadzek
• zerwanie posadzek z płytek ceramicznych wraz z cokołami
• zerwanie posadzek z masy lastrykowej wraz z cokolikami
• zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych wraz z listwami
• zerwanie paneli podłogowych wraz z listwami przypodłogowymi
• zerwanie posadzek z deszczułek wraz z listwami przypodłogowymi
• zerwanie podłóg drewnianych wraz z warstwami wypełnienia – polepy,
• wykucie kołków, gwoździ , haków
• demontaż obudowy wanien bez względu na rodzaj zabudowy
• wykucie ościeżnic drewnianych lub stalowych wraz z obróbką ościeży
• wymiana lub montaż drzwi wejściowych wraz z obróbką obsadzenia
• wymiana lub montaż progów drzwiowych
• wymiana lub montaż wizjera i numeru lokalu w drzwiach wejściowych,
• wymiana lub montaż drzwi wewnętrznych wraz z obróbką obsadzenia
• wymiana lub montaż okuć drzwiowych tj. zamków, klamek z szyldami, zawiasów
• zamontowanie skrzydeł drzwiowych do istniejącej ościeżnicy.
• dopasowanie, regulacja stolarki drzwiowej i okiennej,
• wymiana lub dorobienie klucza do drzwi lub skrzynki pocztowej - każdorazowo
• wymiana lub montaż stolarki okiennej, naświetli wraz z obróbką obsadzenia
• regulacja i dopasowanie stolarki okiennej z wymianą lub zamontowaniem okuć okiennych
• montaż nawiewników okiennych,
• wymiana lub naprawa podokienników wewnętrznych ,
• wymiana zewnętrznych obróbek blacharskich stolarki okiennej
• wymiana kratek wentylacyjnych,
• wykonanie nowych posadzek cementowych lub naprawa
• wykonanie izolacji przeciwwilgociowej posadzek,
• wykonanie izolacji cieplnej posadzek ze styropianu twardego,
• ułożenie płyt OSB pod warstwę wierzchnią podług
• wykonanie warstw wyrównawczych samopoziomujących pod podsadzki
• ułożenie paneli podłogowych na podkładzie z pianki i folii,
• wymiana lub ułożenie wykładziny PCV
• montaż listew aluminiowych na połączeniach posadzek
• wymiana lub uzupełnienie listew przypodłogowych,
• obmurowanie (ustabilizowanie) wanny z wykonaniem warstwy zmywalnej z glazury oraz montażem drzwiczek rewizyjnych,
• ułożenie, wymiana lub uzupełnienie płytek z glazury i terakoty wraz z cokolikami wraz z przygotowaniem podłoża pod płytki ceramiczne,
• ułożenie pasów technologicznych z płytek glazury w 2-3 rzędach w kuchni i łazience wraz
z listwami wykończeniowymi PCV,
• wymiana, uzupełnienie lub naprawa posadzek lastrykowych, posadzek z parkietu,
• cyklinowanie podłóg drewnianych z lakierowaniem
• uzupełnienie, naprawa lub położenie nowych tynków wewnętrznych kat III,
• zamurowania, zabetonowania istniejących otworów, przebić na ścianach i stropach wraz
z otynkowaniem
• zamurowania bruzd pionowych lub poziomych wraz z otynkowaniem
• przemurowania ścianek i nadproży (wewnętrzna stolarka drzwiowa )
• wykonanie ścianek działowych (cegła, pustak ceramiczny, lub płyta GK na stelażu
z wypełnieniem wełną)
• wykonanie nowych ekranów instalacji wod-kan z GK wraz konstrukcja stalowa z drzwiczkami metalowymi lub plastikowymi,
• wykonanie obudowy wanien ścianką gr. 1/4c otynkowaną pomalowaną farbą olejną
z drzwiczkami rewizyjnymi lub płytą GK pomalowaną z drzwiczkami,
• przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi z poszpachlowaniem nierówności
• ługowanie farby olejnej z tynków lamperii
• przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zerwaniem tapet,
• gruntowanie i malowanie pomieszczeń farbą emulsyjną,
• malowanie farbą olejną lamperii ze szpachlowaniem (pomieszczenia kuchni. wc. łazienki)
• malowanie farbą olejną grzejników i rur instalacji sanitarnych,
• malowanie farbą olejna stolarki drzwiowej i innych elementów drewnianych tj. podokienników wewnętrznych, wbudowanych szaf, pawlaczy,
• malowanie farbą olejną stolarki okiennej
• malowanie farbą olejną innych drobnych elementów metalowych
• wymiana szyb lub płyt plexi w stolarce drzwiowej i stolarce okiennej
• zabezpieczenie posadzek folią polietylenową
• zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej folią polietylenową
• mycie stolarki okiennej, drzwiowej i świetlików
• mycie podłóg bez względu na rodzaj warstwy wierzchniej posadzek
• mycie parapetów wewnętrznych
• mycie wyposażenia po robotach malarskich,
• wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki wraz z ich utylizacją
• sprawdzenie wraz z ewentualnym udrożnieniem (udrożnienie w budynkach 100% własności m.st. Warszawy) potwierdzone pozytywną opinią kominiarską,
• dokumentacja powykonawcza w formie inwentaryzacji budowlanej lokalu.
• inne roboty towarzyszące, pomocnicze oraz wynikającymi z technologii wykonania podstawowych robót budowlanych.

Szczegółowe dane określające zakres prac remontowych lokali znajdują się w przedmiarach robót dla poszczególnych lokali.

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z przewidywanym zakresem robót.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Bolesława Chrobrego 7
Warszawa 02-479
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy
Bolesława Chrobrego 7
Warszawa 02-479
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się