Oszacowanie 33 nieruchomości, które zostały geodezyjnie podzielone w II kwartale 2019 roku, w celu określenia czy nastąpił wzrost ich wartości i ustalenia opłat adiacenckich z tego tytułu

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: Oszacowanie 33 nieruchomości, które zostały geodezyjnie podzielone w II kwartale 2019 roku, w celu określenia czy nastąpił wzrost ich wartości i ustalenia opłat adiacenckich z tego tytułu.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje zadanie wykonania wyceny 33 nieruchomości położonych na terenie Gminy Goleniów, wymienionych w załączniku nr 8 do SIWZ. Nieruchomości zostały geodezyjnie podzielone, podział zatwierdzono ostatecznymi decyzjami z II kwartału 2019 roku, w tym:
- 18 nieruchomości podzielono na 2 nowe,
- 4 nieruchomości podzielono na 3 nowe,
- 5 nieruchomości podzielono na 4 nowe,
- 1 nieruchomość podzielono na 5 nowych,
- 1 nieruchomość podzielono na 6 nowych,
- 1 nieruchomość podzielono na 7 nowych,
- 2 nieruchomości podzielono na 8 nowych,
- 1 nieruchomość podzielono na 32 nowe.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.10.2020 | 09:45


» Lokalizacja

Plac Lotników 1
Goleniów 72-100
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane

» Dane nabywcy

Gmina Goleniów
Plac Lotników 1
Goleniów 72-100
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się