Sporządzenie analizy pt. Rola umowy inwestycyjnej w rozwoju sieci telekomunikacyjnych finansowanych ze środków POPC oraz określenie 3 scenariuszy wykorzystania środków publicznych przeznaczonych na realizację celów określonych w art. 16a ust. 4 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie analizy, której celem jest określenie warunków zastosowania mechanizmu umowy inwestycyjnej, o której mowa w art. 139a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460, z późn. zm.) oraz zasad ustalania jej treści. Możliwość stosowania umów inwestycyjnych została wprowadzona do porządku prawnego ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1815), która weszła w życie 25 października 2019 r. Przepisy dotyczące umów inwestycyjnych wzbudziły wątpliwości interpretacyjne po stronie operatorów potencjalnie zainteresowanych skorzystaniem z omawianego narzędzia. Niezbędne jest zatem przygotowanie rzetelnej analizy określającej możliwości rozwoju sieci telekomunikacyjnych finansowanych ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, warunki związane z zawieraniem tego typu umów, ich zakres, proces prowadzący do zawarcia umowy i inne kwestie mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie przedmiotowego instrumentu. Przedmiotem zamówienia objęte jest również określenie 3 scenariuszy wykorzystania środków publicznych przeznaczonych na realizację celów określonych w art. 16a ust. 4 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.10.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Giełdowa 7/9
Warszawa 01-211
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne
  • Usługi projektowe
  • Przygotowanie dokumentacji technicznej

» Dane nabywcy

Urząd Komunikacji Elektronicznej
Giełdowa 7/9
Warszawa 01-211
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się