DOSTAWA I MONTAŻ KLIMATYZACJI W BUDYNKACH RADIA OPOLE S.A.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja oraz wymiana systemu klimatyzacji realizowana w dwóch etapach w formule „zaprojektuj i wybuduj” na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) stanowiącego Załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ będącego Opisem Przedmiotu Zamówienia. Modernizacja będzie przeprowadzona w dwóch etapach, tj. na etap 1 składa się: wymiana systemu klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni CPA (POM. 218a) wraz z redundantnym systemem, wymiana systemu klimatyzacji w pomieszczeniu głównej rozdzielni elektrycznej, wymiana systemu klimatyzacji przy nadajniku na ul. Piastowskiej 17 oraz wymiana systemu klimatyzacji w pomieszczeniu działu technicznego na poddaszu do 31 grudnia 2020 r. Etap 2 obejmuje wymianę systemu klimatyzacji opartej o maszynę wody lodowej oraz wymianę systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy wraz z demontażem starych systemów oraz zaprojektowaniem i wdrożeniem systemu centralnego zarządzania i monitorowania.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.10.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Strzelców Bytomskich 8
Opole 45-084
Województwo: opolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia chłodzące i grzewcze

» Dane nabywcy

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Opolu "RADIO OPOLE" Spółka Akcyjna
ul. Strzelców Bytomskich 8
Opole 45-084
Województwo: opolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się