Roboty drogowe związane z bieżącym utrzymaniem dróg wojewódzkich powierzonych do utrzymania PZD Pszczyna

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są roboty związane z bieżącym utrzymaniem dróg wojewódzkich powierzonych do utrzymania PZD Pszczyna.
Roboty polegają na wykonaniu:
a) remonty cząstkowe nawierzchni jezdni,
b) remonty cząstkowe nawierzchni jezdni wykonywane przy użyciu rozściełacza mieszanek mineralno-bitumicznych
c) remonty cząstkowe nawierzchni chodników,
d) konserwacja i naprawy urządzeń odwodnienia dróg
e) naprawy poboczy,
f) naprawy barier energochłonnych oraz poręczy
g) wykonanie robót interwencyjnych i zabezpieczających
oraz inne roboty związane z bieżącym utrzymaniem dróg.

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowiąca Załącznik nr 2 do SIWZ oraz Kosztorys ślepy stanowiący Formularz nr 2 do SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.11.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Sygietyńskiego 20
Pszczyna 43-200
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie
ul. Sygietyńskiego 20
Pszczyna 43-200
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się