„Dostawa materiałów promocyjnych z logotypami Funduszy Europejskich"

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów promocyjnych z logotypami Funduszy Europejskich: Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz na potrzeby Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce, odpowiednio dla części zamówienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/umowy oraz realizacji określony jest w projekcie umowy stanowiącej Załącznik nr 6 do SIWZ oraz w Załączniku nr 1 do projektu umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Stefana Batorego 5
Warszawa 02-591
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Artykuły papiernicze

» Dane nabywcy

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
ul. Stefana Batorego 5
Warszawa 02-591
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się