Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie Pawilonów Letnich w Ośrodku Inflancka w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Ośrodka Inflancka - część 2” (kod zadania C/OM/VIII/P1/20B).” przy ul. Inflanckiej 8 w Warszawie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie Pawilonów Letnich w ośrodku Inflancka w ramach zadania inwestycyjnego
pn.: „Modernizacja Ośrodka Inflancka - część 2” (kod zadania C/OM/VIII/P1/20B).” przy ul. Inflanckiej 8 w Warszawie.
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz dokumentacją projektową, stanowiącą załączniki do Opisu przedmiotu zamówienia.
Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę pracowników wykonujących przedmiot zamówienia w trakcie realizacji zamówienia, z wyłączeniem osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.11.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Rozbrat 26
Warszawa 00-429
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Jednostka Budżetowa
Rozbrat 26
Warszawa 00-429
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się