Dostawa analizatora rtęci dla potrzeb Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa analizatora rtęci z wyposażeniem i oprogramowaniem do oznaczania rtęci w wodzie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku do SIWZ nr 2.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.10.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Zygmunta Noskowskiego 23
Poznań 61-705
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
ul. Zygmunta Noskowskiego 23
Poznań 61-705
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się