Dostawa materiałów i części zamiennych do systemu MAV.

» Opis zapytania

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa materiałów i części zamiennych do systemu MAV. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia został określony w Specyfikacji Technicznej stanowiącej załącznik nr 1 do SIWP i będącej jej integralną częścią.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.10.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Wilczy Dół 5
Warszawa 02-798
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Infrastruktura telekomunikacyjna

» Dane nabywcy

Metro Warszawskie Sp. z o.o.
ul. Wilczy Dół 5
Warszawa 02-798
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się