ZAKUP APARATU RTG Z RAMIENIEM C DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest: ZAKUP APARATU RTG Z RAMIENIEM C dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie. Zamówienie dofinansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia w ramach zadania pn. DOPOSAŻENIE W APARATY RTG Z RAMIENIEM C CELEM UMOŻLIWIENIA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU CHIRURGII NACZYNIOWEJ I LECZENIA CHORYCH Z ZABURZENIAMI RYTMU SERCA W ROKU 2020 W RAMACH PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ PN. PROGRAM PROFILAKTYKI I LECZENIA CHORÓB UKŁADU SERCOWO-NACZYNIOWEGO POLKARD NA LATA 2017-2020.
2. Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ oraz w Załączniku Nr 3 do SIWZ pn. Opis przedmiotu zamówienia. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Załączniku Nr 7 do SIWZ, stanowiącym wzór umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Bialska 104
Częstochowa 42-200
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Marii Panny
Bialska 104
Częstochowa 42-200
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się