ZAKUP I DOSTAWA: SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, SYMULATORÓW OBRABIAREK CYFROWYCH WRAZ Z SZKOLENIEM ORAZ POMOCY DYDAKTYCZNYCH I WYPOSAŻENIA PRACOWNI ZAWODOWYCH W ZSP NR 2 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PT. „WYSOKA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM”, WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH DZIAŁANIA XI. 3.1 REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

» Opis zapytania

Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa: sprzętu komputerowego, symulatorów obrabiarek cyfrowych wraz z szkoleniem oraz pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni zawodowych w ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim - w zakresie części zamówienia odpowiednio:
Część Termin realizacji zamówienia (od podpisania umowy):
I Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
do pracowni szkolnych.
II Zakup i dostawa wyposażenia Pracowni Technologii Mechanicznej.
III Zakup i dostawa wyposażenia Pracowni Obrabiarek Cyfrowych.
IV Zakup i dostawa symulatorów obrabiarek CNC wraz z szkoleniem do Pracowni Obrabiarek Cyfrowych.
V Zakup i dostawa wyposażenia Pracowni Elektrotechniki i Elektroniki.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej części stanowi CZĘŚĆ II SIWZ.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.10.2020 | 09:30


» Lokalizacja

Pasaż Karola Rudowskiego 10
Piotrków Trybunalski 97-300
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały i sprzęt edukacyjny

» Dane nabywcy

Miasto Piotrków Trybunalski
Pasaż Karola Rudowskiego 10
Piotrków Trybunalski 97-300
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się