Remont/Przebudowa dróg na terenie Gminy Dębno

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest Remont/przebudowa dróg na terenie gminy Dębno tj.:

Część I - Przebudowa drogi gminnej nr 250221K w km od 0+000 do km 0+526 w miejscowości Wola Dębińska, Gmina Dębno.

Część II - Wykonanie nakładki drogi gminnej Biadoliny Szlacheckie- Osiedlowa km 0+000 do km 0+110

Część III - Remont drogi gminnej w Sufczynie dz. Nr 417 km 0+000 do km 0+215.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi przedmiar robót dla każdej z części (zał. nr 9 SIWZ), dokumentacja techniczna dla każdej części (zał. nr 10 SIWZ) oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla każdej części (zał. nr 11 SIWZ).


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Wola Dębińska 240
Dębno 32-852
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Dębno
Wola Dębińska 240
Dębno 32-852
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się