„Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1051L Zalesie – Chotyłów – Piszczac – Tuczna – Sławatycze odcinek od drogi krajowej Nr 2 Warszawa – Terespol do granicy gminy Zalesie od km 0+015,5 do km 2+500, odc. dł. 2,484 km” – w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w 2020r.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1051L Zalesie – Chotyłów – Piszczac – Tuczna – Sławatycze odcinek od drogi krajowej Nr 2 Warszawa – Terespol do granicy gminy Zalesie od km 0+015,5 do km 2+500, odc. dł. 2,484 km”:

zakres robót obejmuje m.in.:
- wzmocnienie istniejącej konstrukcji nawierzchni poprzez zastosowanie warstw bitumicznych,
- roboty rozbiórkowe,
- częściowe wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni poprzez zastosowanie warstw bitumicznych,
- remonty istniejących przepustów,
- wykonanie zjazdów z nawierzchni bitumicznej oraz z kruszywa, jak również dostosowanie wysokościowe istniejących zjazdów do projektowanej niwelety drogi,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
- odnowa istniejącego systemu odwodnienia,
- umocnienie poboczy, skarp, przeciwskarp, dna rowów poprzez obhumusowanie warstwą ziemi urodzajnej gr. 5 cm oraz obsianiem mieszanką traw.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót określa dokumentacja techniczna Załącznik Nr 4 do SIWZ oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – Załącznik Nr 5 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Sidorska 90a
Biała Podlaska 21-500
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej
ul. Sidorska 90a
Biała Podlaska 21-500
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się