Budowa oświetlenia dróg gminnych na terenie Gminy Świlcza w 2020 r. Etap II

» Opis zapytania

Budowa oświetlenia dróg gminnych na terenie Gminy Świlcza w 2020 r. Etap II.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 zadania.
Zadanie 1:
Budowa sieci elektroenergetycznej do 1 kV – oświetlenie odcinka drogi powiatowej nr 13335 R w miejscowości Bratkowice;
Zadanie 2:
Budowa sieci elektroenergetycznej do 1 kV – oświetlenie drogi gminnej (dz. 741/7) w miejscowości Rudna Wielka;

Zadanie 3:
Budowa sieci elektroenergetycznej do 1 kV – oświetlenie drogi gminnej (dz. nr ewid. 646) w miejscowości Rudna Wielka;

Zadanie 4:
Budowa sieci elektroenergetycznej do 1 kV – oświetlenie odcinka drogi powiatowej w miejscowości Woliczka. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Świlcza 168
Świlcza 36-072
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Gmina Świlcza
Świlcza 168
Świlcza 36-072
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się