Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą sprzętu komputerowego i peryferyjnego
dla Akademii Morskiej w Szczecinie.
2. Dokładny opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1a do SIWZ oraz załącznik A-C.

3. Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy (znaki towarowe), mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie sporządzonego opisu przedmiotu zamówienia.
4. Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych
i jakościowych oraz standardów, dla których określenia dopuszcza się wskazanie przykładowych znaków towarowych.

5. Zamawiający wymaga, aby przedmiot umowy był fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych
i prawnych, dobrej jakości, dopuszczony do obrotu, zapakowany w oryginalne opakowanie dla danego produktu, zaopatrzone w etykiety identyfikujące dany produkt, określający jego parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe. Na przedmiocie umowy, jak również na opakowaniu musi znajdować się znak firmowy i określenie pochodzenia (producenta).

6. Nomenklatura wg CPV
30213000-5 Komputery osobiste
30231300-0 Monitory ekranowe
30232000-4 Sprzęt peryferyjny
48620000-0 Systemy operacyjne

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.10.2020 | 09:45


» Lokalizacja

Wały Chrobrego 1-2
Szczecin 70-500
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt, akcesoria komputerowe i części

» Dane nabywcy

Akademia Morska w Szczecinie
Wały Chrobrego 1-2
Szczecin 70-500
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się