Wykonanie i dostarczenie materiałów informacyjno-promocyjnych opatrzonych logo Polski Atom i adresem strony internetowej: www.polskiatom.gov.pl

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego materiałów informacyjno-promocyjnych opatrzonych logo Polski Atom i adresem strony internetowej: www.polskiatom.gov.pl, których szczegółowy opis został zawarty w Załączniku nr 1, który stanowi wzór umowy wraz z załącznikami.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.10.2020 | 12:00


» Lokalizacja

00-922 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt nagrywający i prezentacyjny oraz jego serwis

» Dane nabywcy

Ministerstwo Klimatu
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się