Usługa ochrony osób i mienia w budynku Teatru we Wrocławiu przy ul. Rzeźniczej 12 i obsługi systemu monitoringu budynku bazy teatralnej we Wrocławiu przy ul. Kobierzyckiej 20d w okresie od 01.12.2020 r. do 30.11.2022 r. (24 miesiące).

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony osób i mienia w budynku Teatru we Wrocławiu przy ul. Rzeźniczej 12 i obsługi systemu monitoringu budynku bazy teatralnej we Wrocławiu przy ul. Kobierzyckiej 20d w okresie od 01.12.2020 r. do 30.11.2022 r. (24 miesiące).
2. Szczegółowy zakres obowiązków zawiera wzór umowy wraz z załącznikiem, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.
3. Wykonawca zaleca przed złożeniem oferty dokonanie wizji lokalnej budynku Teatru i budynku bazy teatralnej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.10.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Rzeźnicza 12
Wrocław 50-132
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Ochrona

» Dane nabywcy

Wrocławski Teatr Współczesny im. Edmunda Wiercińskiego
ul. Rzeźnicza 12
Wrocław 50-132
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się