Przebudowa DP nr 1375K relacji Tarnów-Zaczarnie-Stare Żukowice w km.3+620 – 4+450 oraz 4+540,34 – 4+760

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Przebudowa DP nr 1375K relacji Tarnów-Zaczarnie-Stare Żukowice w km.3+620 – 4+450 oraz 4+540,34 – 4+760”
2.Zakres robót obejmuje m.in.: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, odwodnienie, roboty brukarskie, wykonanie nawierzchni oraz uzupełnienie poboczy.
3.Przedmiot zamówienia szczegółowo opisują: kosztorys ofertowy, dokumentacja projektowa określająca przedmiot zamówienia i Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (SST), które to dokumenty stanowią załączniki do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.11.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Zgłobicka 8
Zgłobice 33-113
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach
ul. Zgłobicka 8
Zgłobice 33-113
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się