Wykonanie analizy spalin z kominów palenisk domowych za pomocą bezzałogowego systemu latającego – drona

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są prace polegające na wykonaniu analizy spalin z kominów palenisk domowych za pomocą bezzałogowego systemu latającego – drona.
1. W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest do wykonania analizy spalin z kominów palenisk domowych za pomocą bezzałogowego systemu latającego – drona w trakcie wybranych przez zamawiającego dni pomiarowych, w terminach uzgodnionych w zamawiającym oraz przekazania zamawiającemu wyników pomiarów.
2. Pojedyncza seria pomiarowa obejmuje lot dronem trwający minimum 2 godziny i pobieranie prób spalin ze wskazanych nieruchomości.
3. Zamawiający w ramach niniejszego zamówienia przewiduje wykonanie 10 serii pomiarowych.
- szcegółowy zakres prac jest opisany w rozdziale VI SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.10.2020 | 14:00


» Lokalizacja

Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95
Marki 05-270
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Pojazdy, przyczepy, łodzie i samoloty przeznaczenia specjalnego

» Dane nabywcy

Gmina Miasto Marki
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95
Marki 05-270
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się