,,Zakup, dostawa oraz zainstalowanie sprzętu technologii kuchni i wyposażenia przedszkola i przychodni psychologiczno-pedagogicznej” w ramach zadania inwestycyjnego pt.: „Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej” w Warszawie.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostarczeniem zupełnie nowego sprzętu technologii kuchni wraz z wyposażeniem spełniającego wymagania określone w opisie standardów (załącznik nr 9 do SIWZ) i zainstalowaniem zgodnie z projektem technologii kuchni (załącznik nr 10 do SIWZ) lub wskazaniem przez Zamawiającego, na potrzeby przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej przy ul. Odrowąża 23 w Warszawie.
2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 6 i 6a do SIWZ – opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym formularz cenowy urządzeń i wyposażenia
3. Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji jakości udzielony na sprzęt, stanowiący przedmiot zamówienia, wynosił minimum 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.10.2020 | 09:30


» Lokalizacja

Ludwika Kondratowicza 20
Warszawa 00-983
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • Akcesoria kuchenne
  • Meble
  • Pozostałe elementy wyposażenia pomieszczeń

» Dane nabywcy

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek
Ludwika Kondratowicza 20
Warszawa 00-983
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się