Dostawy artykułów biurowych

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów biurowych szczegółowo opisanych w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Opis właściwości, zasad bezpieczeństwa użytkowania, terminy ważności oraz numer świadectwa rejestracji muszą znajdować się na opakowaniach, jeżeli jest takie wskazanie zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca na ryzyko i koszt własny winien dostarczyć przedmiot zamówienia do Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.10.2020 | 10:30


» Lokalizacja

ul. Poznańska 22
Warszawa 00-685
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Akcesoria biurowe

» Dane nabywcy

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie
ul. Poznańska 22
Warszawa 00-685
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się