„Wykonanie prac brukarskich na terenie Gminy Zławieś Wielka”.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pt.: „Wykonanie prac brukarskich na terenie Gminy Zławieś Wielka”.
a. przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika w miejscowości Górsk
w ciągu ul. Prostej (droga gminna). (zakres do realizacji w obecnym etapie od km 0+261,61 do km 0+523,03).
b. przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika w miejscowości Stary Toruń i Rozgarty w ciągu ul. Długiej. Niniejszy zakres opracowania obejmuje wyłącznie etap I, który stanowi budowę chodnika na odcinku drogi gminnej od istniejącej świetlicy (początek opracowania) do ul. Rumiankowej o długości 136,84m.
c. przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika w miejscowości Stary Toruń w ciągu ul. Osiedlowej (droga gminna). inwestycji związanej
z kompleksową budową chodnika wzdłuż odcinka ul. Osiedlowej o długości ok. 305m (Realizowany zakres chodnika od km 0+134,14 do km 0+305,39).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Handlowa 7
Zławieś Wielka 87-134
Województwo: brak
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Zławieś Wielka
ul. Handlowa 7
Zławieś Wielka 87-134
Województwo: brak
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się