Dostawa autoklawu dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa autoklawu dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie”
2. Zakres zamówienia obejmuje dostawę do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie dostawę autoklawu.
3. Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
33191110-9 Autoklawy
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Doświadczalna 4
Lublin 20-290
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie
ul. Doświadczalna 4
Lublin 20-290
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się