Frezowanie pni będących pozostałością po wycince drzew przydrożnych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu piskiego.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na frezowaniu pni będących pozostałością po wycince drzew przydrożnych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu piskiego.
Frezowanie pni należy wykonać przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Należy je wykonać na głębokość min. 20,00 cm poniżej powierzchni gruntu. W przypadku pni zlokalizowanych poza poboczem ubytki gruntu należy uzupełnić gruntem lokalnym. W przypadku pni zlokalizowanych w poboczu ubytki należy uzupełnić kruszywem naturalnym oraz odpowiednio zagęścić.
Szacunkowa ilość pni do usunięcia wynosi 45 szt.
Dokładna lokalizacja pni przeznaczonych do frezowania zostanie wskazana przez upoważnionych przedstawicieli Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu.
Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy przed złożeniem oferty dokonali oględzin pni przeznaczonych do frezowania w celu poprawnego oszacowania kosztów zadania. Rozliczenie przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie faktury wystawionej wg cen jednostkowych za usunięcie jednego pnia pomnożonej przez liczbę usuniętych sztuk.
Podstawą wystawienia faktury będzie protokół wykonawczy podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
Termin realizacji zamówienia – do 30 listopada 2020 r.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

12-200 Pisz


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu
ul. Czerniewskiego 6
12-200 Pisz
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się