Usługi opiekuńcze oraz weterynaryjne nad bezdomnymi zwierzętami oraz utrzymanie działalności schroniska w Katowicach przy ul. Milowickiej 1b

» Opis zapytania

W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest do:
• zapewnienia opieki i ochrony zwierzętom przebywającym w schronisku w szczególności zapewnienia karmy wg norm określonych przez lekarza weterynarii,
• leczenia zwierząt chorych zgodnie z zaleceniami lekarza weterynarii,
• zakupu leków wg wskazań lekarza weterynarii,
• przyjmowania zgłoszeń o zwierzętach porzuconych bądź zagrażających ludziom, chorych oraz uległym wypadkom ulicznym i niezwłocznego podejmowania działań mających na celu sprowadzenie ich do schroniska.
• przeprowadzenia co najmniej raz dziennie patroli na terenie miasta w celu podejmowania bezpańskich zwierząt wyznaczonym i przystosowanym do tego celu samochodem,
• utrzymywania obiektów i urządzeń w należytym stanie sanitarno-porządkowym, utrzymywania wszystkich obiektów i urządzeń schroniska w dobrym stanie technicznym oraz przeprowadzania niezbędnych napraw bieżących, (Pełny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w pkt 12, pkt 2 SIWZ)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.11.2020 | 08:30


» Lokalizacja

40-098 Katowice


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi weterynaryjne

» Dane nabywcy

Miasto Katowice
Młyńska 4
40-098 Katowice
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się