Wykonanie dokumentacji techniczno-prawnej dla zadania: Modernizacja sieci elektroenergetycznej nN na terenie Regionu Głogów - Ruszowice, część III - 107/2020/ZAK2