Dostawa 4.000 szt. płyt JUMB na potrzeby utwardzenia dróg

» Opis zapytania

1. Zakres zamówienia obejmuje dostawę 4.000 sztuk nowych płyt drogowych wielootworowych typu jumb o wymiarach 100x75x12,5. Płyty winny być wykonane z betonu B-25, krzyżowo zbrojone stalą wg PN-82/H-93215 w strefie dolnej i górnej. Na przedłożone płyty Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana dostarczy aktualną Aprobatę Techniczną oraz Krajową Deklarację Zgodności lub Krajową Oceną Techniczną oraz Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych.
Zamówienie obejmuje również koszt transportu wraz z rozładunkiem do miejsc wskazanych przez Zamawiającego na terenie gm. Szemud.
2. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa umowa – projekt stanowiąca załącznik 4 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.10.2020 | 09:30


» Lokalizacja

ul. Kartuska 13
Szemud 84-217
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nawierzchnie

» Dane nabywcy

Gmina Szemud
ul. Kartuska 13
Szemud 84-217
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Materiały budowlane z ostatnich 10 dni.