„Przeprowadzenie szkolenia komputerowego w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnej z zakresu podstawy pracy z komputerem, podstawy pracy w sieci, przetwarzanie tekstów oraz arkuszy kalkulacyjnych kończącego się egzaminem ECDL BASE DIGICOMP dla 50 uczestników projektu

» Opis zapytania

„Przeprowadzenie szkolenia komputerowego w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnej z zakresu podstawy pracy z komputerem, podstawy pracy w sieci, przetwarzanie tekstów oraz arkuszy kalkulacyjnych kończącego się egzaminem ECDL BASE DIGICOMP dla 50 uczestników projektu pn. „System Aktywizacji Społeczno- Zawodowej w powiecie puckim – etap II” nr RPPM.06.01.01-22-0001/19, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 6 Integracja, Działania 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 6.1.1 Aktywizacja społeczno- zawodowa- mechanizm ZIT.”
80500000-9 – Usługi szkoleniowe
80533100-0 Usługi szkolenia komputerowego
80533200-1 Kursy komputerowe

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.10.2020 | 12:00


» Lokalizacja

84-100 Puck


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Powiat Pucki
ul. E. Orzeszkowej 5
84-100 Puck
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się