Odtworzenie odwodnień przy drogach gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice - etap III

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie odcinkowych odtworzeń odwodnienia przy drogach gminnych:
a. ul. Kochanowskiego boczna w Zebrzydowicach: ciek
b. ul. Botaniczna w Kończycach Małych: przepust
c. ul. Dębowa boczna w Marklowicach Górnych: ciek + rów
d. ul. Miodowa w Kończycach Małych: przepust + rów
e. ul. Ogrodnicza w Kaczycach: przepust + rów
f. ul. Słowicza boczna w Zebrzydowicach: rów
g. ul. Szkolna w Marklowicach Górnych: studnia rewizyjna
h. ul. Ustronna w Marklowicach Górnych: rów

Zakres zadania obejmuje odtworzenie odcinkowo przydrożnych rowów otwartych, ścinkę zawyżonych poboczy, wymiana niedrożnych kanałów i przepustów, odtworzenie umocnienia betonowymi płytami ażurowymi, odtworzenie nawierzchni asfaltowej jezdni.
Szczegółowy zakres poszczególnych zadań ujęto w przedmiarach robót.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.10.2020 | 09:30


» Lokalizacja

ul. ks. A. Janusza 6
Zebrzydowice 43-410
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Zebrzydowice
ul. ks. A. Janusza 6
Zebrzydowice 43-410
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się