Przebudowa drogi powiatowej nr 2028D polegająca na budowie chodnika w Rogowie Sobóckim

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 2028D polegający na budowie chodnika w Rogowie Sobóckim”, realizowany w ramach programu „Bezpieczna Droga”
Konstrukcje nawierzchni:
Chodnika:
● Kostka betonowa, brukowa gr. 8 cm - szara
● Podsypka cementowo-piaskowa (proporcje 1:4) gr. 3 cm
● Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 z kruszywa kamiennego łamanego 0/31.5mm o gr. 15 cm
● Warstwa mrozoochronna z piasku o śr. gr. 10 cm

Zjazdów:
● Kostka betonowa, brukowa gr. 8 cm - grafitowa
● Podsypka cementowo-piaskowa (proporcje 1:4) gr. 3 cm
● Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 z kruszywa kamiennego łamanego 0/31.5mm o gr. 20 cm
● Warstwa ulepszonego podłoża piasek stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa gr. 10 cm

Zjazdów wzmocnionych:
● Kostka betonowa, brukowa gr. 8 cm - grafitowa
● Podsypka cementowo-piaskowa (proporcje 1:4) gr. 3 cm
● Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 z kruszywa kamiennego łamanego 0/31.5mm o gr. 20 cm
● Warstwa ulepszonego podłoża piasek stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

Poszerzenie jezdni/odbudowa nawierzchni przy wpustach:
● Kostka kamienna brukowa 11/9
● Podsypka cementowo-piaskowa (proporcje 1:4) gr.5 cm
● Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 z kruszywa kamiennego łamanego 0/31.5mm o gr. 20 cm
● Warstwa mrozoochronna piasek stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

Przebrukowania istniejącej nawierzchni jezdni w miejscach zapadniętych:
● Kostka kamienna brukowa 11/9
● Podsypka cementowo-piaskowa (proporcje 1:4) gr.5 cm
● Istniejąca podbudowa

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Rynek 1
Sobótka 55-050
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Sobótka
Rynek 1
Sobótka 55-050
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się