Dostawa komputerów przenośnych z oprogramowaniem, urządzeń wielofunkcyjnych oraz audiowizualnych w ramach projektu Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

» Opis zapytania

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego niżej wymienionego sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz urządzeń: a) komputer przenośny z systemem operacyjnym – 37 sztuk, b) oprogramowanie biurowe – 37 sztuk, c) projektor multimedialny – 6 sztuk, d) ekran projekcyjny – 6 sztuk, e) urządzenie wielofunkcyjne – 4 sztuki, f) sprzęt audiowizualny (telewizor) – 1 sztuka. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający rodzaj sprzętu oraz jego wyposażenie i minimalne wymagania zawiera Załącznik Nr 2 do SIWZ. Wymieniony w załączniku sprzęt musi być fabrycznie nowy i musi posiadać instrukcje obsługi w języku polskim. 3) Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia: a) Do wszystkich urządzeń należy dołączyć wszelkie akcesoria, przewody i kable niezbędne do ich prawidłowego użytkowania. b) Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania gwarancji do nieodpłatnego usuwania usterek. Zadania wchodzące w zakres czynności gwarancyjnych, Wykonawca zrealizuje na własny koszt, w tym w szczególności dojazd, odbiór i zwrot naprawianego sprzętu. c) Wykonawca zapewni dostęp do pomocy technicznej, umożliwiając zgłaszanie wad lub usterek za pomocą Internetu lub telefonicznie. d) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia kart gwarancyjnych. e) Wykonawca w ofercie wskaże dane wymagane przez Zamawiającego dotyczące sprzętu i oprogramowania. 4) Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie obowiązki Wykonawcy wymienione w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.10.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Warszawska 38A
Rypin 87-500
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt, akcesoria komputerowe i części

» Dane nabywcy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie
Warszawska 38A
Rypin 87-500
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się