Dostawa wyrobów medycznych

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych, których szczegółowy opis, asortyment i ilości zostały określone w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.10.2020 | 08:45


» Lokalizacja

Polanki 119
Gdańsk 80-308
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Polanki 119
Gdańsk 80-308
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się