Prenumerata bazy danych AccessMedicine, AccessPediatrics oraz USMLEEasy dla Collegium Medicum Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest prenumerata bazy danych AccessMedicine, AccessPediatrics oraz USMLEEasy dla Collegium Medicum Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.
2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie „Opis przedmiotu zamówienia”, który jest załącznikiem nr 1 do SIWZ.
3. Kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: 72.32.00.00-4 – usługi bazy danych
4. Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: jednostki organizacyjne Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
5. Wykonawca musi przedstawić ofertę obejmującą całość zamówienia, gdyż zamówienie nie zostało podzielone na wyodrębnione części i musi być zrealizowane w całości.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Oczapowskiego 2
Olsztyn 10-719
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Utrzymanie i serwis

» Dane nabywcy

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. Oczapowskiego 2
Olsztyn 10-719
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się